Bygg- och Grovstädning

Bygg- och Grovstädning åt både stora och små företag och privatpersonerVi åtar oss även Bygg- och Grovstädning för både små och stora företag, samt butiker och privatpersoner. Rivpoolen AB kan erbjuda sina kunder bygg- och grovstädning vid både nybyggnation och renovering i förråd eller villor.

Vi åtar oss att ta bort allt byggdamm från en byggarbetsplats samt utforsling och röjning av förbrukat och överblivet byggmaterial, som gips, trä, metall, sten, kakel m.m. Med erfarenhet, kompetens och ett miljövänligt tänkande källsorterar vi allt restmaterial i den mån det är möjligt i sopsäckar eller containers.

Behöver du hjälp, kontakta Rivpoolen AB redan idag

Om du behöver hjälp med Rivning, bilning, håltagning, bygg- eller grovstädning så är det oss du kan lita på!

Kontakta oss direkt!