Håltagning

Rivpoolen AB - HåltagningRivpoolen AB utför alla typer av håltagningar och sågningar ovasett storlek eller dimension. Vi använder oss de modernaste tänkbara hjälpmedlen och kan utföra borrning i golv, tak och väggar, på alla typer av material: betong eller armerad betong, granit, tegel och allt övrigt byggmaterial.
När vi borrar använder vi, ihåliga borrkronor som har diamantsegment i fronten och tillför vatten för kylning allt för att minimera damm.

Självklart, städar vi efter avslutat arbete och tar hand om allt avfall. Vi lämnar arbetsplatsen så ren så möjligt.

Behöver du hjälp, kontakta Rivpoolen AB redan idag

Om du behöver hjälp med Rivning, bilning, håltagning, bygg- eller grovstädning så är det oss du kan lita på!

Kontakta oss direkt!