Rivning


Rivpoolen - RivningRivpoolen AB
utför rivning med kvalitet både inomhus och utomhus. Inga rivningsarbeten är för små eller för komplexa för oss. Vi river allt från kök, badrum, tak, golv, gips och mellanväggar, oavsett material. Vi åtar oss projekt som: rivning av kontorslandskap, vattenskador eller stambyten.

Vår välutbildade personal använder den modernaste rivningsutrustningen och allt rivningsarbete utförs enligt gällande regler för avfallshantering och arbetsmiljö. Eftersom rivningen producerar mycket damm, avskärmar vi alltid av arbetsområdet från övriga utrymmen med inlastning, vi använder flera dammfällor, allt för att minimera spridningen av damm.

Rivningsmassorna som produceras sorteras ut och placeras i containers eller byggsäckar så att de enkelt kan återvinnas. Självklart, städar vi efter avslutat arbete och tar hand om allt avfall. Efter avslutat arbete lämnar vi arbetsplatsen så ren så möjligt.

Behöver du hjälp, kontakta Rivpoolen AB redan idag

Om du behöver hjälp med Rivning, bilning, håltagning, bygg- eller grovstädning så är det oss du kan lita på!

Kontakta oss direkt!