Våra tjänster

Rivning

Vi river med kvalitet både inom- och utomhus. Inga rivningsarbeten är för små eller komplexa.

Vi river allt från kök till badrum oavsett material. Våra rivningsuppdrag ser väldigt olika ut allt från kontorslandskap till stambyten.

Håltagning

Vi utför alla typer av håltagningar och sågningar oavsett storlek och dimension.

Med modernaste tänkbara hjälpmedel utför vi borrningar i golv, vägg och tak oavsett material (betong, granit, tegel eller annat)

Bilning

Den snabbaste och mest effektiva metoden, för att riva eller göra hål i hårda byggmaterial såsom tegel eller betong är att använda sig av bilning.

Slipningar

Vi åtar oss alla sorters slipningar, flexning. Slipar bort lim, spackel och färgrester från betonggolv, väggar eller tak.

Vi utför även grovslipningar på gjutna plattor som blivit ojämna i butiker, industrier och lagerlokaler.

Sanering

Vi hjälper er med sanering av fukt- mögel- brand- och golvsanering samt utför sanering efter vattenskador.

Bygg- och Grovstädning

Vi utför bygg- och grovstädning för både små och stora företag, butiker och privatpersoner. Rivpoolen AB erbjuder bygg- och grovstädning både vid nybyggnation och renoveringar på byggbodar, förråd och villor.